3-retters middag 1. mai

Servering fra kl. 1400-1800